Wierzyciel – licytant z tytułu skargi pauliańskiej po cesji wierzytelności

Spółka A sprzedała do Spółki B nieruchomość, a Bank uzyskał wyrok pauliański stwierdzający nieważność, kiedy już toczyła się egzekucja z nieruchomości Spółki B. Bank dołączył się do egzekucji jako wierzyciel, chociaż tytuły (nakazy zapłaty) ma przeciwko Spółce A a nieruchomość egzekwuje ze spółki B.

Teraz do Spółki B przyszła informacja, że Bank sprzedał te wierzytelności wraz z tytułem pauliańskim firmie X.

1. Czy firma X mając teraz te nakazy i wyrok pauliański może przystąpić do licytacji komorniczej tej nieruchomości i wylicytować tą nieruchomość na zasadzie potrącenia ceny nabycia z wierzytelnością? Suma wierzytelności przekracza wartość nieruchomości.

2. Czy taka cesja wierzytelności stanowi podstawę do tymczasowego zawieszenia egzekucji (jeśli egzekucja dotyczy kilku innych wierzycieli nie tylko ówczesnego Banku) do momentu uzyskania przez następcę prawnego klauzul nadających mu dalsze tytuły wykonawcze w tym wyroku pauliańskiego?

Odpowiadając:

1. Wierzyciel – firma X może brać udział w licytacji nieruchomości ale nie może zapłacić za nią wierzytelnością którą egzekwuje, bo nie kupuje jej od dłużnika. Musi zapłacić „normalnie”.

2. Tak, postępowanie egzekucyjne powinno zostać zawieszone do czasu uzyskania klauzul na nowego wierzyciela.

Darmowa pomoc prawna: porady@egzekutor.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *