Termin do wniesienia skargi pauliańskiej

Niegdysiejsza korespondencja mailowa:

Zwracam się do Państwa z takim pytaniem: moim rodzicom w 2001 roku został skradziony samochód / nie miał opłaty AC/, po kilku latach odkryto „dziuple” ujawniono sprawcę, jest wyrok w tej sprawie, który trafił do komornika w Myszkowie, ale niestety należności za samochód nie można odzyskać ponieważ sprawca siedzi w więzieniu w Herbach , majątek swój wcześniej rozpisał na chwilę obecną nic nie posiada, a pieniądze które „zarabia” w więzieniu idą na alimenty. Proszę mi odpowiedzieć, czy Państwo przyjęlibyście taką sprawę , czy istnieje choć cień nadziei na ściągnięcie pieniędzy przyznanych wyrokiem / 30 tys.zł/. Proszę o odpowiedź.

Dopóki dłużnik siedzi w więzieniu, to z nim nie „pogadamy”. Co do przepisania majątku na osoby trzecie, to w sukurs wierzycielom przychodzi skarga pauliańska ale trzeba wiedzieć, że termin do wniesienia skargi pauliańskiej to pięć lat od takiego pozbycia się majątku przez dłużnika. Poza tym, trzeba by wskazać, jakie konkretnie składniki majątku przepisał i na kogo a nadto wykazać, że obdarowani wiedzieli o tym, iż dłużnik dokonuje darowizny po to, aby wierzyciel nie mógł wyegzekwować swej należności. Co prawda, gdy obdarowanymi są osoby z najbliższej rodziny dłużnika, to przyjmuje się, że wiedziały o tym celu dłużnika.

Art. 527 Kodeksu cywilnego:
Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

Darmowa pomoc prawna: porady@egzekutor.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *